Akcyza

  • foto
    Regulamin gromadzeniem i wydatkowaniem

    Regulamin gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych. W artykule całościowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości procent od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym także niepodatkowych.

    Dodany: 2020-04-19 | Kategoria: Akcyza | Komentarze: 3