Compliance Management Systems

  • foto
    Doświadczenie w obszarze compliance

    Doświadczenie w obszarze compliance. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce normy compliance pozwalają na uniknięcie albo zminimalizowanie wielu ryzyk, takich w jaki sposób nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli.

    Dodany: 2020-05-04 | Kategoria: Compliance Management Systems | Komentarze: 0