Dokumentacja pracownicza

  • foto
    W dokumentacja pracownicza zleceniobiorcy i dniu

    W dokumentacja pracownicza zleceniobiorcy i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi.

    Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 1