Inne

 • foto
  Umowa ile kosztuje notariusz umowa deweloperska do

  Umowa - ile kosztuje notariusz umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, jednakowoż też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a zarówno na rzecz deweloperów jako stron umów.

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Nowe prawo czym charakteryzują się

  Nowe prawo czym charakteryzują się i jaki mają wymiar rzeczowy tzw. powództwa szczególne Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co obejmuje prawo własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących.

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło to znaczy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie.

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? jest reprezentacja

  czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między.

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Pracownik w koronawirus w jaki sposób trzeba zorganizować

  Pracownik w koronawirus w jaki sposób trzeba zorganizować pracę zdalną? Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej w jaki sposób i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był obecny w marcu, w czerwcu jest wprzódy ongiś zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie.

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  wieloletnia prognoza finansowa ustawa

  wieloletnia prognoza finansowa ustawa o finansach publicznych. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Zdarzenia nadzwyczajne na wydzielonym

  Zdarzenia nadzwyczajne na wydzielonym rachunku zysków jednostek oświatowych. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres uprawnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  wieloletnia prognoza finansowa instrukcja to Prognozowanie

  wieloletnia prognoza finansowa instrukcja to Prognozowanie kroczące ćwiczenia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by zawęzić jego wady i wydobyć z niego jak najwięcej.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Legalna pobyt cudzoziemca Brak możliwości złożenia wniosku

  Legalna pobyt cudzoziemca Brak możliwości złożenia wniosku o wydanie zezwolenia wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do również do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców również nowe zarysy postępowania organów i instytucji państwowych,.

  Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus tarcza i Zwolnienie

  Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus tarcza i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom i zakładom pracy najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to także składek za przedsiębiorcę, w jaki sposób.

  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Inne | Komentarze: 1