Komentarze Becka

  • foto
    art 36 ustawy o ochronie osób i mienia i Naczelne zasady

    art. 36 ustawy o ochronie osób i mienia i Naczelne zasady procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza obszaru zaskarżenia również zarzutów i wniosków.

    Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Komentarze Becka | Komentarze: 2