Schematy podatkowe MDR 2020 jakie dane i informacje

art

Schematy podatkowe MDR 2020 jakie dane co to są schematy podatkowe i informacje powinno się posiadać iżby wypełnić obowiązki raportowania na rzecz do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników czyli płatników, obowiązkiem raportowania objęte są tak jak jednostki samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie ma na celu uzupełnienie i wykończenie wiedzy uczestników w obszarze schematów podatkowych w gminach i podległym im placówkach ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Zobacz w jaki sposób Co powinno się raportować przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe? w jaki sposób wypada rozumieć schemat podatkowy: krajowy, transgraniczny, standaryzowany, w jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w JST? wykaz czynności statutowych wyłączonych z raportowania, wykaz czynności podlegających pod raportowanie, jakie zarysy są objęte raportowaniem? jakie podmioty w JST wypada uznać za kwalifikowane? powstanie obowiązku a moment raportowania. Rola jednostki w obszarze procesu raportowania: określenie pojęcia „Promotor”, definicja pojęcia „Korzystający”, objaśnienie pojęcia „Wspomagający”, obowiązki w obszarze raportowania każdego z ww. schematy podatkowe co raportować podmiotów. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i co z dodatkowymi deklaracjami w JST? w jakim terminie wypada wypełnić obowiązki w obszarze raportowania? raportowanie wstecz, tj. innymi słowy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy? przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania, w który sposób trzeba realizować obowiązek raportowania? – utensylia przygotowane poprzez Ministerstwo Finansów, reguły raportowanie przez Promotora, reguły raportowanie przez Korzystającego, reguły raportowanie poprzez Wspomagającego, jakie dane i informacje należy posiadać iżby wypełnić obowiązki raportowania, możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w obszarze raportowania. Wewnętrzna procedura raportowania schematów w JST, co powinna zawierać: jakim sposobem zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać? czyli wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka