Pomoc społeczna

 • foto
  Po nowelizacji ustawy z maja 2019

  Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w zakresie programu 500+ może numerować każda rodzina posiadająca przynajmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pamiętać o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Pomoc społeczna | Komentarze: 0
 • foto
  Charakter kosztów w placówkach pomocy społecznej

  Charakter kosztów w placówkach pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a więc dodatkowo rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych kanonów rachunkowości), która – w ograniczonym zakresie – jest zarówno obowiązującą jednostki pomocy społecznej.

  Dodany: 2020-06-15 | Kategoria: Pomoc społeczna | Komentarze: 0
 • foto
  Pomoc materialna dla rodzin po nowelizacji

  Pomoc materialna dla rodzin - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w toku programu 500+ może liczyć każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pamiętać o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom.

  Dodany: 2020-02-18 | Kategoria: Pomoc społeczna | Komentarze: 2