Sektor publiczny

  • foto
    Ewidencja kosztów operacyjnych

    Ewidencja kosztów operacyjnych w jednostkach pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a w takim przypadku zarówno rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), która – w ograniczonym obszarze – jest również obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie.

    Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny | Komentarze: 2